Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 11 Lipca 2020

Imieniny

Benedykta, Kaliny, Olgi

Menu

Nawigacja

Odnosniki

41 obrady Zarządu

Podczas wczorajszego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjęto 5 uchwał m.in. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego i w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia drogi powiatowej nr 3217G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 040366C w miejscowości Gać, obręb Węgrowo i dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą gminną nr 040157C w obrębie geodezyjnym Ruda w Gminie Grudziądz.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-06-03

« wstecz