Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 4 Sierpnia 2020

Imieniny

Dominika, Jana, Protazego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Miedzynarodowy Rok Lasów

W piątek, 10 czerwca na ścieżce dydaktycznej „Białochowo” odbyło się zorganizowane przez Nadleśnictwo Jamy z okazji Międzynarodowego Roku Lasów spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz współpracujących z Nadleśnictwem lokalnych firm.

Dla podkreślenia roli, jaką spełniają lasy w funkcjonowaniu Ziemi, rok 2011 został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego obchody przebiegają pod hasłem: „Lasy dla ludzi”. Z tej okazji organizowanych jest szereg imprez, mających na celu zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na lasy oraz podkreślenie ich znaczenia w życiu człowieka. Główny ciężar organizacyjny w Polsce wzięły na siebie Lasy Państwowe. Piątkowe spotkanie leśników z Nadleśnictwa Jamy z samorządowcami kończyły „Tydzień leśny”, mający charakter „drzwi otwartych” dla wszystkich chętnych na poszerzenie swojej wiedzy na temat funkcjonowania roli lasów. Przybyłym na nie gościom Nadleśniczy Tadeusz Kempa przybliżył ideę ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Lasów. Zastępca Nadleśniczego Andrzej Tarnawski pokrótce przedstawił dzieje lasów w Polsce, na Ziemi Chełmińskiej oraz historię Nadleśnictwa Jamy. Omówił zagadnienia związane z gospodarką leśną i działaniami na rzecz ochrony przyrody. Pani Hanna Grudziecka przedstawiła kwestie dotyczące ruchu turystycznego oraz edukacji przyrodniczej w lasach. Przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu miło było usłyszeć, że jest ono głównym współpracownikiem Nadleśnictwa na niwie edukacji ekologicznej. Jest to efekt organizowanych wspólnie warsztatów, konkursów i innych przedsięwzięć proekologicznych. Poruszony został też problem zaśmiecania lasów i możliwości wspólnej – Nadleśnictwa i samorządów – walki z tym procederem.

komentarze (0) (Miedzynarodowy Rok Lasów)

 • autor: Michał Kosowicz
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz