Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 17 Września 2019

Imieniny

Justyny, Adriany, Hildegardy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

    

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje chętnych osób do pełnienia funkcji
Rodziny Zastępczej
 
Obecnie w naszym powiecie 47 dzieci znalazło opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych w  tym 7 dzieci w rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem.
 
 
 
 
Coraz więcej dzieci traci oparcie w swych rodzicach i nie może liczyć na ich pomoc, dlatego też poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.
         Rodziny zastępcze dzielą się na:
- spokrewnione z dzieckiem ( gdy dzieckiem opiekuje się krewny, np. babcia )
- niespokrewnione z dzieckiem ( kiedy opiekunem jest osoba niespokrewniona z dzieckiem )
- zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:
- wielodzietne ( rodziny, w których jednorazowo przebywa od trojga do            sześciorga dzieci),
- specjalistyczne ( rodziny, w których przebywa maksymalnie troje dzieci niedostosowanych społecznie, chorych, albo wymagających szczególnej opieki ),
- o charakterze pogotowia rodzinnego ( rodziny, do których trafia nie więcej niż troje dzieci i przebywa do czasu uregulowania sytuacji prawnej, maks. 15 m-cy )
Aby zostać rodzicem zastępczym niespokrewnionym nie trzeba rezygnować z zatrudnienia. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę i edukację, otoczyć miłością i dać poczucie bezpieczeństwa. Umieszczenie dziecka w Rodzinie Zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.
    Zawodowy rodzic zastępczy, zapewniając dziecku całodobową opiekę, oprócz środków na utrzymywanie dzieci, otrzymuje wynagrodzenie za swoja pracę. W tym przypadku jest to po prostu zawód.
 
Jeżeli jesteś osobą:
- otwartą w kontaktach z dziećmi
- gotową podzielić się swoja miłością
- potrafiącą otoczyć dziecko opieką i troską
- dającą wsparcie w trudnych sytuacjach
- będącą w stanie stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i domowego ciepła
a ponadto:
- chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem
- masz ciepły i otwarty dom na przyjęcie nowego członka rodziny
- potrafisz wychować szczęśliwe dziecko
 
 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
 
 
Warunkiem koniecznym, który musi spełnić każdy kandydat na rodzinę zastępczą jest odbycie około 3 miesięcznego szkolenia.
 
 
Rodzina zastępcza otrzymuje następującą pomoc pieniężną przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
- na dziecko do lat 7 – 988,20 zł
- na dziecko niepełnosprawne do lat 7 – 1.317,60 zł
- na dziecko niepełnosprawne od 7 do 18 lat – 988,20 zł
- na dziecko od 7 do 18 lat, umieszczone na podstawie Ustawy o nieletnich – 988,20 zł
- na dziecko niepełnosprawne od 7 do 18 lat, umieszczone na podstawie Ustawy o nieletnich – 1.317,60 zł
- na pozostałe dzieci – 658,80 zł
 
 
Rodzina zastępcza niespokrewniona otrzymuje dodatkowo kwotę 164,70 zł za sprawowanie osobistej opieki nad każdym powierzonym tej Rodzinie dzieckiem.
 
 
Zawodowe rodziny zastępcze otrzymują dodatkowo wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania ( art. 75 ust. 3 i 4 ustawy o Pomocy Społecznej)
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej powinny skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 , ( budynek Starostwa Powiatowego) pok. nr. 20 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.
Telefon: 0 56 462 29 39
 
 
 
 

 

komentarze (0) (ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM)

drukuj (ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM)

  • autor: Elżbieta Macierzyńska , data: 01.10.2009

« wstecz