Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 18 Października 2019

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego

W piątek 11 grudnia 2009 r. w Sali Nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu podczas uroczystej konferencji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podsumowało realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2.

 
Podobnie jak w roku ubiegłym realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
 
Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Grudziądzkiego: Starosta Grudziądzki, Pan Marek Szczepanowski, Sekretarz Powiatu, Pan Bożesław Tafelski i Pani Grażyna Kalita, Skarbnik Powiatu. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Placówki – Opiekuńczo Wychowawczej w Wydrznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie oraz beneficjenci projektu tj. usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych (5 osób), osoby niepełnosprawne nie będące uczestnikami WTZ ( 3 osoby) i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie (7 osób). Prawie stuprocentowa frekwencja uczestników projektu pozwoliła na uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikatów związanych z uczestnictwem w seminariach z zakresu kompetencji społecznych i doradztwa zawodowego. Zaświadczenia osobiście wręczyła obecna na konferencji Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Euro” w Grudziądzu – instytucji organizującej kursy i szkolenia Pani Janina Maleszka. Podczas własnej prezentacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiło najważniejsze zagadnienia dotyczące zrealizowanego projektu tzn. cele, zadania, informacje o uczestnikach, o zastosowanych i sfinansowanych instrumentach aktywnej integracji oraz osiągniętych twardych i miękkich rezultatach projektu. W ramach projektu zrealizowano usługi doradcy zawodowego i warsztaty z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 8 uczestników projektu objętych kontraktami socjalnymi oraz dla 7 uczestników projektu objętych programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Łasinie sfinansowano turnus rehabilitacyjny w Wiśle, który uczestnicy mieli okazję powspominać podczas prezentowanych zdjęć. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z budżetem zrealizowanego projektu, który był prawie dwukrotnie większy niż w ubiegłym roku i wyniósł 108 257, 00 zł ( w tym wkład własny 11 366, 99 zł). Natomiast przedstawiciel Centrum Edukacyjnego „Euro” zapoznał wszystkich obecnych na konferencji z programem kursów zawodowych i seminariów zrealizowanych dla uczestników projektu. Nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac, spawania, obsługi wózka widłowego i obsługi koparko-ładowarki, które nabyło 8 uczestników projektu z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich szansy na znalezienie zatrudnienia i poczucia własnej wartości. Występ artystyczny w wykonaniu wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z Wydrzna zakończył konferencję i wprowadził zaproszonych gości w świąteczny nastrój.

komentarze (0) (Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego)

drukuj (Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego)

  • autor: Elżbieta Macierzyńska , data: 15.12.2009
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz