Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Projekt „50+ doświadczenie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż Caritas Polska realizuje projekt innowacyjny z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „50+ doświadczenie”. Projekt realizowany jest w woj. kujawsko-pomorskim w partnerstwie z Grudziądzkim Centrum Caritas i firmą Agrotec Polska sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.07.2011 – 31.10.2012r.

Założenia projektu

W związku z istniejącym deficytem informacji o sytuacji osób starszych na lokalnych rynkach pracy istnieje potrzeba budowy Obserwatorium Rynku Pracy (ORP) dla osób 50 +, będącego jednocześnie platformą wymiany informacji między pracodawcami, a pracownikami i instytucjami rynku pracy. Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców. Informacje zbierane będą dla miasta Grudziądza i grudziądzkiego powiatu ziemskiego.

Powiat Grudziądzki w comiesięcznych spotkaniach interesariuszy Obserwatorium reprezentuje Jarosław Poznański Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Więcej informacji o Obserwatorium Rynku Pracy patrz zakładka: www.piecdziesiatplus.com/kujawsko-pomorskie

komentarze (0) (Projekt „50+ doświadczenie”)

  • autor: Jarosław Poznański, data: 2011.10.19

« wstecz