Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

W miniony piątek 02.12.2011r. w Toruniu została podpisana umowa o realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą  w Warszawie, reprezentowanym przez Aleksandra Gierej – Dyrektora Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON oraz Marię Wyderko – Głównego Księgowego, a Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez Marka Szczepanowskiego – Starostę Grudziądzkiego i Edmunda Korgola – Wicestarostę Grudziądzkiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grudziądzkiego.

W ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami” w obszarze D dofinansowaniem zostaną objęte następujące projekty:

  1. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Gruta – autobus 17-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 99.500,00 zł
  2. Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Łasin – mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 55.000,00 zł

komentarze (0) („Program wyrównywania różnic między regionami II” )

  • autor: Elżbieta Macierzyńska, data: 2011.12.06

« wstecz