Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Projekt systemowy "Wędka"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn. „ WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja jest skierowana do mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego będących osobami bezrobotnymi , nieaktywnymi zawodowo albo zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności , którzy są jednocześnie osobami w wieku aktywności zawodowej  ( 15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej ( dot. także osób uprawnionych do ubiegania się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach ustawowych zadań Powiatu).

W 2012r. rekrutacja trwa w okresie od  16 stycznia do 16 marca – skierowana do  osób , które zostaną objęte kontraktami socjalnymi  oraz w okresie od 1 marca do 16 maja – skierowana do  osób, które zostaną objęte programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie 29 uczestników projektu.

W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w kursach zawodowych ( np. obsługi wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem i podstawami obsługi komputera, kursie kosmetycznym), wyjechać  na turnus rehabilitacyjny, uczestniczyć w warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem, warsztatach z zakresu wizażu i autoprezentacji.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych będą mogły skorzystać z jednej  lub więcej form wsparcia zaplanowanych w Programie tj: kursie komputerowym , turnusie rehabilitacyjnym, warsztatach z psychologiem lub skorzystać z indywidualnego specjalistycznego poradnictwa doradcy zawodowego , prawnika lub specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Grudziądzu z dnia 4 stycznia 2012 r.   do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji , sposobie składania dokumentów rekrutacyjnych udzielane są również  telefonicznie – tel. 56/462 29 39 wew.  33, 36.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2012.01.31

« wstecz