Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Dofinansowanie do projektu:

1)  w obszarze B Programu – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania -  może wynieść maksymalnie 60 % kosztów projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu, nie więcej niż 150 000 zł na każdy projekt; beneficjentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne;

2) w obszarze C Programu – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - może wynieść maksymalnie 60 % kosztów realizacji  projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu, nie więcej niż do 32 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w tej spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; beneficjentami mogą być gminy, powiat, organizacje pozarządowe działające co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych, jeżeli utworzą spółdzielnię socjalną osób prawnych;

3) w obszarze D Programu – likwidacja barier transportowych  - może wynieść maksymalnie 80 %  kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu,

- nie więcej niż 80 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- nie więcej niż 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- do 250 000 zł dla autobusów;

beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, gminy, spółdzielnie socjalne osób prawnych.

Treść Programu, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2013r. dostępne są na stronie www.pfron.org.pl Szczegółowych informacji nt ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu -  nr telefonu  56/462 29 39.

Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, p. nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2013r.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2013.02.14

« wstecz