Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące  Powiat Grudziądzki o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze  środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W 2013 roku Program składa się z II modułów: moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową , moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach modułu I Programu przewidziano następujące formy wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w utrzymaniu jego sprawności technicznej, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Wnioski  przyjmowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  ul. Małomłyńska 1, pokój nr 2 od dnia 10 maja 2013 r. do 30 września b.r.

 

W ramach modułu II Programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do opłaty za naukę ( czesne) w szkołach wyższych  lub policealnych, opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz dofinansowanie  kosztów kształcenia obejmujących w szczególności: wydatki na zakwaterowanie, jeżeli nauka odbywa się poza miejscem zamieszkania, dojazdy do szkoły lub  uczelni,  dostęp do Internetu,  wydatki związane z uczestnictwem w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakup przedmiotów ułatwiających  lub umożliwiających naukę, wydatki na wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski przyjmowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, pokój nr 20, od 10 maja 2013 r. do 7 czerwca 2013 r. ( semestr letni 2012/2013)oraz od dnia 2 września do 30 września 2013 r. ( semestr zimowy 2013/2014).

 Szczegółowe informacje oraz  druki wniosków dostępne są do pobrania  na stronie www.pcprgrudziadz.pl( zakładka Aktywny samorząd) lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1 pok. nr 2 ( druki wniosków składanych w ramach modułu I) i pok. nr 20 (druki wniosków dotyczące pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) oraz pod numerem telefonu PCPR w Grudziądzu 56 462 29 39.

komentarze (0) (Aktywny samorząd)

  • autor: Bożena Grabda, data: 2013.05.13

« wstecz