Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Założenia projektu systemowego w 2014 r. – do konsultacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu złożyło deklarację przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2014 r.

Projekt pn. „ WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” realizowany jest od  2008 roku. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Instytucja pośrednicząca II stopnia – określił minimalny wskaźnik do osiągnięcia dla projektu dotyczący  liczby osób, które mają zakończyć udział w projekcie na poziomie 15 osób.

Jednym z kryteriów dostępu określonych w Planie Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej jest    przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia diagnozy potrzeb. Uwagi do poszczególnych założeń projektu zgłaszać można w terminie 14 dni od  zamieszczenia  założeń na stronie internetowej zgodnie z  wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. Po upływie terminu zostanie sporządzony raport podsumowujący, który zostanie niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej.

Założenia projektu – załącznik do pobrania.

Uwagi do założeń projektu – załącznik do pobrania.

komentarze (0) (Założenia projektu systemowego w 2014 r. – do konsultacji)

  • autor: Bożena Grabda, data: 2013.08.06

« wstecz