Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Rozwój pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – informuje, że w dniu 25 lutego 2014 r. podczas Powiatowej Konferencji Informacyjnej pn. „ROZWÓJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM. ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”, ogłoszony został konkurs, pod patronatem Starosty Grudziądzkiego – Pana Marka Szczepanowskiego, na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze „Rodzina zastępcza – prawdziwy dom”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Celem przedsięwzięcia jest:

- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,

- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych w społeczności lokalnej,

- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego na temat rodzicielstwa zastępczego,

- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

Konkurs stanowi też okazję do przekazania podstawowych informacji na temat rodzicielstwa zastępczego celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie wśród dzieci – uczestników konkursu.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

1)      Zarządzenie Kierownika PCPR w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze pn. „Rodzina zastępcza – prawdziwy dom”,

2)      Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego dla dzieci młodszych (dla szkół podstawowych),

3)      Informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci starszych i młodzieży (dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

  • autor: Izabela Przanowska, data: 2014.03.12

« wstecz