Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

„Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego  mogą składać  wnioski o dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II.

W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i  zawodową osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się  o dofinansowanie  do:

- oprzyrządowania  do posiadanego samochodu,  prawa jazdy kat. B, sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W zależności od przedmiotu dofinansowania wymagany jest udział własny  od 10 do 25 %.

Termin  składania wniosków w ramach Modułu I  w trybie ciągłym tylko do do 30 sierpnia 2014r. Uwaga: termin ten uległ skróceniu ( na podstawie Uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „ Aktywny samorząd).

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności uczące się w  szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium,  lub mające otwarty przewód doktorski  poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

-kosztów kształcenia, opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II – od 1 września 2014r. do 30 września 2014r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz  pokój nr 2 i 18. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne w siedzibie PCPR ul. Małomłyńska 1, pokój nr 2 oraz na stronie:  www.pcprgrudziadz.pl.  Kontakt telefoniczny: 56 462 29 39.

  • autor: Bożena Grabda

« wstecz