Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podsumowanie 7 edycji projektu systemowego "WĘDKA"

Podsumowanie 7 edycji projektu systemowego pn. „WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

Dnia 10 grudnia 2014 r. w restauracji Bodega  w Grudziądzu  odbyło się spotkanie podsumowujące realizację  projektu systemowego  pn. ,,WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców  Powiatu Grudziądzkiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację multimedialną na temat zrealizowanych zadań w ramach projektu oraz wręczono uczestnikom projektu świadectwa ukończenia projektu. W tegorocznej edycji projektu udział wzięło 15 osób, z czego 12 to osoby niepełnosprawne oraz 3 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projekty był wzrost aktywności mieszkańców powiatu grudziądzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez nabycie przez nich umiejętności skutecznego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy projektu brali udział w kursach podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym, takich jak kurs kierowcy wózków widłowych, kurs prawa jazdy kat. B, kucharz małej gastronomii, kurs komputerowy dla zaawansowanych, przedstawiciel handlowy oraz w warsztatach z psychologiem w zakresie treningu umiejętności i kompetencji  społecznych a także z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w Ustroniu Morskim, kilka osób odbyło trzymiesięczny staż u pracodawcy zgodny z kierunkiem ukończonego kursu zawodowego.

W uroczystości uczestniczył Starosta Grudziądzki Edmund Korgol, Wicestarosta Marek Szczepanowski, Skarbnik Powiatu Grażyna Kalita, Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego Krzysztof Klonowski oraz Zofia Laskowska radna powiatowa. Wśród zaproszonych gości byli również  przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu, Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie oraz firmy INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja w Grudziądzu. 

Projekt  systemowy PCPR w Grudziądzu realizowany był nieprzerwanie od 2008 r. Wsparciem w powyższym okresie w ramach projektu objęto łącznie 150 osób; ponad 60 % stanowiły osoby  poniżej 25 roku życia. Budżet projektu w latach 2008-2014 łącznie wyniósł 939 339 zł, w tym 798 439 zł stanowiły środki EFS, 42 270 zł  z budżetu państwa, 98 630 zł to środki PFRON oraz własne Powiatu.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2014-12-16
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz