Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Aktywny samorząd

Powiat Grudziądzki w bieżącym roku kontynuuje  realizację  pilotażowego programu pn. „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 11 marca 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PFRON w Toruniu została podpisana stosowna umowa pomiędzy powiatem, reprezentowanym przez Starostę Grudziądzkiego Edmunda Korgol, Wicestarostę Marka Szczepanowskiego oraz Skarbnika Grażynę Kalitę  i Funduszem.

W ramach pilotażowego programu pn. „ Aktywny samorząd” niepełnosprawni mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON  do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  ( Moduł I programu ) oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ( Moduł II programu). W ramach Modułu I programu można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej użytkowanej protezy tego typu oraz o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.  W ramach modułu II programu osoby niepełnosprawne uczące się w szkole policealnej, kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskim lub w nauczycielskim kolegium języków obcych oraz w szkole  wyższej  mogą ubiegać się o dofinansowanie do czesnego za naukę lub dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Pomoc adresowana jest do osób ze znaczymy lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, pokój nr 2, w terminach: od 1 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. – w ramach Modułu I, w ramach Modułu II -  od 5 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. – w zakresie  kosztów dotyczących semestru wiosenno-letniego roku szkolnego/akademickiego 2014/2015, od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.- w zakresie kosztów dotyczących semestru jesienno-zimowego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.  Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie oraz druki wniosków  dostępne są na stronie internetowej www.pcprgrudziadz.pl w zakładce „ Aktywny samorząd”.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2015-03-16

« wstecz