Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podział środków PFRON

W dniu 25 marca 2015r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwałę Nr  IV/7/2015  w  sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON  przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2015 r. W bieżącym roku Powiat otrzymał 1 268 549 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym na wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu  oraz na zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zabezpieczono łącznie  kwotę 42 000 zł. Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 1 226 549 zł. W ramach tych środków zaplanowano realizację następujących zadań: dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1 020 924 zł, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 50 625 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 150 000 zł, zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym – 5 000 zł. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej należą do  kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2015-03-31

« wstecz