Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ogłoszenie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - ogłosiło konkurs, w ramach którego wyłonione mają zostać organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym. Ich zadaniem będzie dystrybucja artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.

Oferty można składać od 14 do 28 września 2015 r. osobiście, przez przedstawiciela lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, w zaklejonej kopercie pod adresem: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem: Wybór Organizacji Partnerskich – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020). Decyduje data wpływu do MPiPS.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl) w zakładce „Aktualności”.

  • autor: Marcin Dutkowski, data: 2015-09-09

« wstecz