Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 21 Września 2020

Imieniny

Mateusza, Jonasza, Hipolita

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Dziecko w systemie pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu grudziądzkiego – organizuje w dniu 16 października br. Powiatową Konferencję pn.: DZIECKO W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim propagowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej a także integracja środowiska rodzin zastępczych, podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci ze środowisk zagrożonych oraz wymiana doświadczeń odnośnie sprawowania opieki i wychowania dziecka przyjętego do rodziny.

Szczegóły w załącznikach.

Wszystkich zainteresowanych tematyką pieczy zastępczej, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

  • autor: Izabela Przanowska, data: 2015-10-06

« wstecz