Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ .00-04.009/15  wpłynęła oferta:

Nazwa

Adres

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ul. Warszawska 4/7

86-100 Toruń

Wybór partnera nastąpił w oparciu o postanowienia art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).  Do wspólnej realizacji projektu wybrano:

Nazwa

Adres

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ul. Warszawska 4/7

86-100 Toruń

 

Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze i uzyskał 36 pkt. na 50 pkt. możliwych w ramach przyjętych kryteriów.

 

Bożena Grabda

Kierownik PCPR w Grudziądzu

  • autor: Bożena Grabda, data: 2016-01-12

« wstecz