Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 24 Września 2020

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego  mogą składać  wnioski o dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II.

W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i  zawodową osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się  o dofinansowanie  do:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Termin  składania wniosków w ramach Modułu I  - od 01.04.2016 r. do 31.08.2016 r.

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności uczące się w  szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium,  lub mające otwarty przewód doktorski  poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

- kosztów kształcenia, opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II – od 15.03.2016 r. do 15.04.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 10.10.2016 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz  pokój nr 2 i 18. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne w siedzibie PCPR ul. Małomłyńska 1, pokój nr 2 oraz na stronie:  www.pcprgrudziadz.pl.  

Kontakt telefoniczny: 56 462 29 39.

drukuj (Program „Aktywny Samorząd”)

  • autor: Rafał Gruszewski, data: 2016-03-14

« wstecz