Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konsultacje społeczne - w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018”.

Uwagi/ wnioski/ propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 12. maja 2016 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem:
-    poczty elektronicznej: pcprgrudziadz@interia.pl
-    faksu: nr 56 462 29 39
-    poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,  86-300 Grudziądz
oraz osobiście w siedzibie PCPR, I piętro, pokój nr 20.


Załączniki:
1)    projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018”,
2)    formularz konsultacji.

 

  • autor: Izabela Przanowska, data: 2016-04-28

« wstecz