Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021.

 

Uwagi/ wnioski/ propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 14. czerwca 2019 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: pcprgrudziadz@interia.pl
  • faksu: nr 56 462 29 39
  • poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

oraz osobiście w siedzibie PCPR, I piętro, pokój nr 120.

 

 

Załączniki:

  1. projekt Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021,
  2. formularz konsultacji.
  • autor: Izabela Przanowska

« wstecz