Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 22 Lipca 2019

Imieniny

Marii, Magdaleny, Albina

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Promują honorowe krwiodawstwo

Z okazji obchodzonych w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa zarząd oddziału PCK w Grudziądzu zorganizował w ostatnią sobotę akademię rejonową. Podczas uroczystości doceniono osoby, które przyczyniły się do propagowania idei honorowego krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskich.

Ważną częścią akademii  było wręczenie wyróżnień. Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża z 10 października 2012 indywidualnie zostali wyróżnieni: odznaką honorową II stopnia – Tomasz Makowski, odznaką honorową III stopnia – Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski, natomiast odznaką honorową IV stopnia – Jacek Kacprzyk, Leszek Malinowski i Jerzy Uszler.

W dowód uznania za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi odznakę Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali: Łukasz Czajkowski, Krzysztof Grzeszkowski, Rafał Kwasigroch, Marcin Lewandowski oraz Ryszard Narloch.

W trakcie uroczystości wręczono również plecaki pierwszej pomocy.  Plecaki przekazano dyrektorom placówek oświatowych z Grudziądza i powiatu w ramach realizowanego przez zarząd PCK w Grudziądzu projektu „Szkolne Patrole Pierwszej Pomocy PCK”. Plecak trafił także do dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim i radnego powiatu grudziądzkiego - Adama Olejnika.

Początki honorowego krwiodawstwa w Grudziądzu sięgają 1959 roku, kiedy to oddano honorowo 2 litry krwi, w roku 1991 roku uzyskano już ponad 1340 litrów tego bezcennego leku.- Pierwszy Klub Honorowych Krwiodawców w Grudziądzu powstał w 1963 roku przy grudziądzkim węźle PKP. Dwadzieścia lat później istniało już 10 klubów skupiających ponad 500 krwiodawców,   a w 1990 roku działały w naszym mieście i rejonie już 24 kluby HDK . Niestety likwidacja zakładów pracy i inne czynniki sprawiły, że obecnie działa tylko 9 klubów. Są to: Klub HDK przy ZR PCK, Klub HDK przy PKP, Klub HDK przy OPEC, Klub HDK przy Zespole Szkół Rolniczych, Klub HDK Przy Ośrodku Szkolenia Kierowców, Klub HDK przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, KLUB HDK przy Urzędzie Gminy Gruta, Klub HDK Łasin, Klub  HDK przy MZK i Klub HDK przy Hydro- Vacuum. Oddawanie krwi na potrzeby lecznictwa utrzymuje się w Grudziądzu na wysokim poziomie. Bardzo cieszy nas fakt, że od kilku lat honorowe krwiodawstwo prężnie rozwija się wśród młodzieży. To dzięki sprzyjającym warunkom, przychylności dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim zaangażowaniu i pracy społecznej opiekunów szkolnych klubów HDK czy PCK  – mówiła podczas akademii Róża Lewandowska, prezes zarządu oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

komentarze (0) (Promują honorowe krwiodawstwo)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2012.11.27
wyświetl galerię w Cooliris
Od 90 lat towarzyszą ludziom potrzebującym

Polski Czerwony Krzyż świętował 90-lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w grudziądzkim teatrze.

 
Razem z prezesem Zarządu Rejonowego PCK - Jerzym Daroszewskim i innymi działaczami ten wyjątkowy jubileusz świętowali także przedstawiciele różnych środowisk wspomagających rozwój działalności organizacji czerwonokrzyskiej, o szczególnej roli, jaką pełni PCK w życiu społeczności lokalnej mówił Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski:
- Na takie uznanie i prestiż, jakim cieszy się PCK, pracuje się przez dziesiątki lat. Organizacja, którą Państwo reprezentują odgrywa istotną rolę w pogłębianiu wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa i potrzeby niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof .90-letnia historia PCK to okres towarzyszenia ludziom potrzebującym wsparcia, ofiarowanie im wolnego czasu i fachowej, godnej, rzetelnej opieki. Podejmując to zaszczytne zadanie dają Państwo dowód najszlachetniejszej solidarności z cierpiącymi, głodującymi, pozostającymi w trudnych warunkach materialnych.

W ramach obchodów jubileuszu medalem pamiątkowym „90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” zostały uhonorowane instytucje, zakłady pracy, urzędy, placówki oświatowe i lokalne media. Odznaką wyróżniono także Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. Pamiątkowe dyplomy PCK wręczono byłym Prezydentom Grudziądza, otrzymali je m.in. Bożesław Tafelski i Zenon Kufel (na zdjęciu).

komentarze (0) (Od 90 lat towarzyszą ludziom potrzebującym)

drukuj (Od 90 lat towarzyszą ludziom potrzebującym)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 28.05.2009
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz