Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 17 Lipca 2019

Imieniny

Anety, Bogdana, Jadwigi

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Piętnaste urodziny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

PSSE powołana do życia w 1997 r. decyzją rządu Włodzimierza Cimoszewicza miała być pomysłem na zagospodarowanie terenów po niedokończonej budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, ale też receptą, lekarstwem dla obciążonego wysokim bezrobociem regionu wokół Tczewa. Przez te piętnaście lat strefa rozrosła się terytorialnie, obejmując swym działaniem oprócz województwa pomorskiego także kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz wielkopolskie. Inwestorzy operują w 21 podstrefach na obszarze ponad 860 hektarów. W Polsce funkcjonuje łącznie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Dziś PSSE to spokojny i bezpieczny port dla perspektywicznego biznesu. Stwarza ona nie tylko warunki do inwestowania dla firm i przygotowywanie im infrastruktury ale także nowe kierunki działania, wśród których wiodącym jest wspieranie nowoczesnych technologii i innowacyjności. Sposobem na przyciąganie nowych inwestorów są zwolnienia podatkowe oraz wdrażanie nowych technologii. Strefa nie ogranicza się tylko do krajowego podwórka. Szuka nowych możliwości i zdobywa nowe kompetencje w ramach licznych kontaktów międzynarodowych. Właśnie została wybrana przez Ministra Gospodarki jako wiodąca polska strefa do kontaktów ze swoimi odpowiednikami w Chinach. Nawiązała także współpracę z Korporacją Rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie będzie doradzać w budowie parku technologicznego.

Strefa Pomorska plasuje się dziś w czołówce polskich SSE nie tylko pod względem efektów inwestycyjnych, ale roli jaką pełni w regionie.

Gala rocznicowa miała miejsce 23 stycznia br. w Sopocie, gdzie strefa ma swoją siedzibę. Zaproszono na nią m.in. Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Gospodarki Ilonę Antoniszyn - Klik, prezesów innych stref oraz dotychczasowych prezesów PSSE, firmy działające w podstrefie oraz samorządowców na terenach których strefy funkcjonują. Doceniając zasługi Prezydent Bronisław Komorowski przyznał pracownikom strefy złote i srebrne medale za długoletnią służbę, które wręczył wojewoda pomorski, natomiast podsekretarz stanu wręczyła gratulacje od Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

W imieniu samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie znajduje się 8 podstref PSSE życzenia dalszej, prężnej działalności złożył Marszałek Piotr Całbecki. Zapewniał o poparciu samorządowców dla zabiegów stref o zgodę na przedłużenie ich funkcjonowania do 2026 r. Obecnie terminem końcowym jest 2020 r. i życzył większej stabilności prawnej.

Życzenia jubileuszowe na ręce prezesa PSSE Teresy Kamińskiej przekazał w imieniu samorządu powiatu grudziądzkiego Starosta Marek Szczepanowski - Na dalsze lata działalności życzę wszystkim pracownikom wielu sukcesów oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Niech minione lata wzbogacają bagaż doświadczeń, a każde następne rozwijają wachlarz możliwości opartych na nowoczesnej myśli technicznej i technologiach zarządzaniamówił gospodarz powiatu.

Wśród zaproszonych samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego byli również Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Starosta Świecki Marzena Kempińska, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda, Burmistrz Rypina Paweł Grzybowski oraz Wójt Łysomic Piotr Kowal.

Dane

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna(PSSE) obejmuje 21 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1 314,628 ha (463,7634 ha w województwie pomorskim, 620,5763 ha w kujawsko-pomorskim, 208,4 ha w zachodniopomorskim oraz 21,8883 ha w wielkopolskim).

Ilość zezwoleń aktywnych wg stanu na koniec roku 2012: 91

Ilość inwestorów wg stanu na koniec roku 2012: 78

Liczba zatrudnionych na terenie PSSE: 16 795 pracowników

Nakłady inwestycyjne poniesione przez wszystkie firmy na terenie PSSE:7 mld 679 mln zł.

komentarze (0) (Piętnaste urodziny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2013.01.25
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz