Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 24 Lutego 2020

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m

W III kwartale 2011 r. zakończono realizację inwestycji pn.

 

„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”

Nr RPKP.01.01.00-04-104/10

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m.

Okres realizacji projektu od 12.2009 do 09.2011 r.

Roboty budowlane realizowane były w okresie od 1 lutego 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r.

Całkowita wartość inwestycji - 2 860 376,60 PLN

Wydatki kwalifikowane - 2 853 355,40 PLN

EFRR - 1 426 677,69 PLN

Budżet powiatu - 1 433 698,91 PLN

komentarze (0) (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m)

drukuj (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m)

  • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2011.11.09

« wstecz