Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 24 Lutego 2020

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą”

 

Nr RPKP.01.01.00-04-008/09

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

 

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą na odcinku o łącznej długości 5318 m.

Okres realizacji projektu od 10.2008 do 09.2011 r.

Całkowita wartość inwestycji - 5 089 161,91 PLN

Wydatki kwalifikowalne - 5 062 501,41 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie projektu wynosi - 2 531 250,70 PLN

Budżet powiatu - 2 557 911,21 PLN

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą)

  • autor: Hanna Pawlak, data: 2011.11.16

« wstecz