Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 12 Sierpnia 2020

Imieniny

Lecha, Euzebii, Hilarii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Park odzyskuje swój dawny blask

Na przełomie sierpnia i września br. ruszą prace w ramach VIII etapu inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie”. Koszt przedsięwzięcia to blisko 80 tys. zł.

W ramach inwestycji planowane są: założenie trawników parkowych (powierzchnia 7 200 m²) oraz nasadzenia 18 drzew (w tym m.in. buk pospolity, brzoza brodawkowata, modrzew europejski, sosna wejmutka, wiązowiec zachodni) i 2179 krzewów (w tym mi.n. irga pozioma, śnieguliczka Chenault’a ‘Hancock’, tawuła japońska, krzewuszka cudowna, tawlina jarzębolistna, kalina koralowa, żylistek szorstki, suchodrzew pospolity). Prace mają potrwać do 30 października tego roku. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację w wysokości 60 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W parku występują drzewa z gatunków rodzimych, wymierających oraz reliktowych, m.in. wszystkie gatunki rzadkich w Polsce orzeszników (tj. dwa orzeszniki gorzkie, orzesznik siedmiolistkowy i orzesznik pięciolistkowy) Oprócz tego w skład drzewostanu wchodzi 30 egzemplarzy drzew wpisanych do rejestru pomników przyrody.

- Park wraz z pałacem jest dziedzictwem kulturowym datowanym na 1862 rok. Na przestrzeni dziesiątek lat park pałacowy pozbawiony był należytej pielęgnacji i ochrony  konserwatorskiej. W efekcie działania sił  przyrodniczych a także nieprzemyślanej ingerencji antropogenicznej, charakterystyczne cechy założenia parkowo - pałacowego systematycznie ulegały destrukcji. Prowadzone od roku 2004 prace zmierzają do odtworzenia historycznych kompozycji parku zgodnie z jego założeniami. Dotychczas udało się przeprowadzić pielęgnację występującego drzewostanu, odtworzyć i oczyścić staw, usunąć dużą ilość samosiewów, dokonano ponadto  nasadzeń szeregu drzew i krzewów przede wszystkim pochodzenia rodzimego i gatunków introdukowanych w wieki XVIII i XIX – informuje Kazimierz Sobótka Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

komentarze (0) (Park odzyskuje swój dawny blask)

  • autor: Justyna Osiewicz / Kazimierz Sobótka

« wstecz