Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 12 Sierpnia 2020

Imieniny

Lecha, Euzebii, Hilarii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

W trosce o nawierzchnię

Szeroki zakres prac drogowych proponuje Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w roku 2012.

Oto najważniejsze z nich:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo – Gziki w km 0+970 ÷ 1+807

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

 • przygotowanie terenu pod budowę – roboty rozbiórkowe, ziemne,
 • budowa przepustów,
 • wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych,
 • wykonanie podbudowy z kamienia na jezdni, poszerzeniach i zjazdach,
 • wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na jezdni (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
 • budowa zjazdów do posesji z kostki betonowej,
 • budowa chodników i zatoki autobusowej z kostki betonowej,
 • profilowanie poboczy,
 • wykonanie i odtworzenie rowów przydrożnych,
 • wykonanie odwodnienia,
 • ustawienie barier ochronnych,
 • zamontowanie znaków drogowych.

Wykonawca: firma Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9.

Termin realizacji zadania: do dnia 3 sierpnia 2012 r.

Wartość zadania: 990.339,78 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404c Słup – Linowo na odcinku 570 m w miejscowości Słup

W ramach przebudowy planuje się wykonanie następujących podstawowych robót:

 • wykonanie nakładki bitumicznej asfaltobetonu,
 • wykonanie chodnika kostki betonowej,
 • utwardzanie pobocza tłuczniem kamiennym,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie parkingu z kostki betonowej,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie rowów przydrożnych,
 • montaż znaków drogowych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.

Termin realizacji zadania: do dnia 7 września 2012 r.

Wartość zadania: 483.383,41 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1377C Plesewo – Święte na odcinku o długości 400 m w miejscowości Święte

W ramach przebudowy planuje się wykonanie następujących podstawowych robót:

 • wykonanie nakładki bitumicznej asfaltobetonu,
 • wykonanie chodnika kostki betonowej,
 • utwardzanie pobocza tłuczniem kamiennym,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie parkingu i zatoki autobusowej z kostki betonowej,
 • odtworzenie rowów przydrożnych,
 • montaż (wymiana) znaków drogowych.

Termin realizacji zadania: do dnia 30 września 2012 r.

Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu, który odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r.

4. Remont nawierzchni dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania

Zakres prac objętych zamówieniem:

 • ścinka poboczy,
 • profilowanie istniejącej podbudowy,
 • pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi.

 

Wykaz odcinków dróg planowanych do remontu

 

Lp.

Numer i nazwa drogi

Gmina

Lokalizacja

od km – do km

Długość odcinka

km

Szerokość jezdni

m

1

1384C

Pokrzywno-Orle-Słup

Gruta

12+258-14+008

1,750

5,0 – 5,5

2

1360C

Kłódka-Rogóźno

Rogóźno

0+000-2+000

2,000

5,0 – 5,5

3

1388C

Łasin-Mędrzyce-Lisnowo

Łasin

0+000-1+700

1,700

5,0

4

1415C

Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo

Radzyń Chełmiński

4+078-5+348

1,800

5,0 – 5,5

5

1390C

Bogdanki-Lisnowo

Świecie nad Osą

3+879-5+879

2,000

4,7 – 5,0

6

1395C

Biały Bór-Wałdowo-Ruda

Grudziądz

6+019-7+719

1,700

5,0

Razem:

10,950

x

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo.

Wartość zadania: 449.647,04 zł

Termin realizacji zadania: do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

5. Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej

  

Lp.

Numer i nazwa drogi

Gmina

Miejscowość

Długość odcinka

Szacunkowy koszt zł

1

1365C

Gardeja-Łasin odcinek miejski

Łasin

Łasin

320 mb

452.000

2

1399C

Marusza-Skarszewy-Turznice

Grudziądz

Skarszewy

200 mb

250.000

3

1395C

Biały Bór-Wałdowo-Ruda

Grudziądz

Ruda

170 mb

108.000

4

1392C

Słup-Mędrzyce

Łasin

Przesławice

170 mb

108.000

5

1402C

Mełno-Boguszewo-Linowo

Gruta

Mełno

170 mb

108.000

6

1353C Białochowo-Szembruczek

Rogóźno

Białochowo

170 mb

108.000

7

1424C

Rywałd-Książki-Dębowa Łąka

Radzyń Chełmiński

Rywałd

170 mb

108.000

8

1390C

Bogdanki-Lisnowo

Świecie n/Osą

Lisnowo

170 mb

108.000

Razem:

1.540 mb

1.350.000

 

 

Planowany termin przeprowadzenia przetargu: do dnia 13 sierpnia 2012 r.

Planowany termin wykonania zadania: do dnia 30 września 2012 r.

 

6. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych

 

Lp.

Nr i nazwa drogi

Miejsce budowy

Gmina

Planowana długość (mb)

1

1395C

Biały Bór-Wałdowo-Ruda

Wałdowo

Grudziądz

100

2

1402C

Mełno-Boguszewo-Linowo

Mełno

Gruta

210

3

1378C

Grudziądz-Gać

Gać

Grudziądz

150

4

1394C

Sztynwag-Ruda

Mały Rudnik

Grudziądz

100

5

1384C

Pokrzywno-Orle-Słup

Orle

Gruta

150

6

1424C

Rywałd-Książki-Dębowa Łąka

Rywałd

Radzyń Chełmiński

100

7

1389C

Bogdanki-Plesewo

Szonowo

Łasin

36

8

1391C

Lisnowo-Wielka Tymawa

Lisnowo

Świecie n/Osą

148

9

1364C

Gubiny-Rogóźno

Rogóźno

Rogóźno

120

10

1386C

Nowe Mosty-Szczepanki

Szczepanki

Łasin

100

 

Do dnia 17 lipca 2012 r. zostały wybudowane chodniki w miejscowości Gać i Orle.

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią planowany jest również remont drogi powiatowej 1361C Rogóźno-Szembruk za kwotę ok. 340 tys. zł metodą nakładki asfaltowej.

komentarze (0) (W trosce o nawierzchnię)

 • autor: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

« wstecz