Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 12 Sierpnia 2020

Imieniny

Lecha, Euzebii, Hilarii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Nowa nawierzchnia w miejscowości Zakurzewo

Wczoraj, w miejscowości Zakurzewo oficjalnie oddano do użytku 1600 metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1.360 tysięcy zł.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre objęła między innymi: przygotowanie terenu pod budowę (tj. roboty ziemne, karczowanie pni, karczowanie krzaków), wykonanie poszerzenia jezdni (podbudowa i warstwy nawierzchni), wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, budowę chodnika i zatok autobusowych (2 szt.), budowę zjazdów, profilowanie i utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia (odbudowa przepustów, odtworzenie rowów), ustawienie drogowych barier ochronnych, a także wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, we współpracy z Gminą Grudziądz. Inwestycja jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2009-2010 I i II etapu o łącznej długości 2950 m.

Wykonawcą robót była firma Strabag sp. z o.o. z  Pruszkowa.

W uroczystym oddaniu drogi do użytku wzięli udział: Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski, Wicestarosta Grudziądzki Edmund Korgol, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Janusz Różański oraz kierownik budowy Krzysztof Dypolt i kierownik robót brukarskich Janusz Formaniewicz.

  • autor: Agnieszka Zawadzka
wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz