Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 26 Września 2020

Imieniny

Justyny, Damiana, Wawrzyńca

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Powiat mądrze inwestuje


Kilometry przebudowanych dróg i chodników, ale także budowa mostu w Szynychu, termomodernizacja i remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku starostwa powiatowego – zdecydowana większość tegorocznych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie aktywne pozyskiwanie i racjonalne gospodarowanie przez samorząd powiatu środkami finansowymi.

Nie skromny budżet, ale racjonalnie prowadzona przez władze powiatu polityka finansowa pozwoliła na realizację wielu istotnych dla społeczności lokalnej inwestycji. Podczas trwającej właśnie kadencji grudziądzki samorząd powiatu zrealizował bardzo szeroki zakres prac remontowych. W tym roku oddano do użytku 310-metrowy odcinek drogi w Bursztynowie przy drodze Bursztynowo-Blizno, dzięki unijnej dotacji nową nawierzchnię zyskał kilometrowy odcinek drogi w Wielkich Lniskach przy drodze powiatowej Grudziądz-Nicwałd, natomiast ze środków rządowych, tzw. „schetynówek” udało się wybudować nowy 1600-metrowy fragment drogi Zakurzewo-Mokre.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych trwa przebudowa mostu na kanale głównym w miejscowości Szynych w ciągu drogi powiatowej Chełmno-Mniszek. Przebudowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na rozebraniu istniejącej konstrukcji przęsła mostu, wykonaniu konstrukcji przepustu, remoncie nawierzchni drogi na odcinkach dojazdów do mostu i umocnieniu poboczy. Jej zakończenie zaplanowano na październik bieżącego roku. Również w październiku dobiegną prace związane z przebudową dróg powiatowych: Pokrzywno-Słup w miejscowości Orle (999 mb), Rogóźno-Szembruk w miejscowości Szembruk (880 mb) oraz Rywałd–Świecie nad Osą. Oprócz zadań inwestycyjnych przewidziany jest także remont odcinka drogi w miejscowości Łasin o długości 990 mb.

- Cieszy nas, że przy tak skromnych środkach finansowych, jakimi zarządzamy, możemy realizować tak szeroki wachlarz zadań inwestycyjnych. Dbałość o rozwój powiatu poprzez poprawę infrastruktury drogowej - to jeden z najważniejszych priorytetów naszego samorządu zarówno w poprzedniej, jak i bieżącej kadencji. Filarem efektywnych przedsięwzięć w wielu dziedzinach życia powiatu, przede wszystkim przebudowach, modernizacjach i remontach infrastruktury drogowej jest partnerstwo i dialog z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami różnych środowisk – mówi Wicestarosta Grudziądzki Edmund Korgol.

Przypomnijmy, że w 2011 r. zmodernizowano łącznie 12 kilometrów, a w roku 2012   - ponad 17 kilometrów dróg powiatowych. Prace polegały na przebudowie prawie 900-metrowego odcinka drogi Zielnowo-Gziki (gmina Radzyń Chełmiński), będącej kontynuacją modernizacji, zapoczątkowanej w 2011 r. oraz kolejnej przebudowie ponad półkilometrowego odcinka drogi Słup-Linowo w miejscowości Słup. Na wybranych odcinkach dróg we wszystkich gminach powiatu o łącznej długości ok. 11 km przeprowadzono również remonty metodą powierzchniowego utrwalania oraz wykonano remonty cząstkowe masą na gorąco (6684 m²). Obok nowych dróg pojawiły się nowe trakty dla pieszych, m.in. w Wałdowie, Małym Rudniku, Gaci, Orlu, Mełnie, Szonowie, Rywałdzie, Lisnowie, Rogóźnie i Szczepankach.

W tym roku powstały również nowe chodniki, m.in. w Lisnowie, Linowie, Rywałdzie, Małym Rudniku. W trakcie budowy są chodniki w Orlu i Szczepankach, natomiast do końca roku nowe ciągi dla pieszych pojawią się w Pieńkach Królewskich, Rudzie i Linowie.

Tegoroczną inwestycją samorządu powiatowego była także termomodernizacja budynku starostwa powiatowego, mającą na celu poprawę eksploatacji budynku oraz podniesienie komfortu jego użytkowania. W ramach zadania wykonano roboty ociepleniowe poddasza wełną mineralną, impregnacji grzybobójczej więźby dachowej, regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto w budynku starostwa przeprowadzony został remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych powiatu.

komentarze (0) (Powiat mądrze inwestuje)

« wstecz