Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 12 Sierpnia 2020

Imieniny

Lecha, Euzebii, Hilarii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wniosek powiatu pozytywnie oceniony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych. Wniosek powiatu grudziądzkiego dotyczący „modernizacji” pierwszego etapu drogi Chełmno-Mniszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazł się na drugim miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno-Mniszek (etap I) wynosi 2 760 779,68 zł, przy czym szacuje się, że połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta z RPO.

Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 Działanie 1.1.Infrastruktura drogowa, Schemat-drogi lokalne, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa przyjął w formie uchwały Nr 18/558/15 z dnia 6 maja 2015 r.

Obecnie Zarząd Powiatu Grudziądzkiego czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2015-05-12

« wstecz