Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 23 Października 2020

Imieniny

Marleny, Seweryna, Jana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Kolejna inwestycja zakończona

12 lipca br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej  nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo na odcinku o długości 1140 m.

Pierwszy etap przebudowy w/w drogi ( 1400 metrów) odbył się w roku 2011. W bieżącym roku Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ponownie pozyskał pieniądze ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 23 grudnia 2014 r.  Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 758.930,00 zł. 80 % kosztów pochodzi z dotacji (607.144,00 zł), a 20% ze środków budżetu powiatu grudziądzkiego (151.786,00 zł).

Zakres rzeczowy przebudowy drogi polegał m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem, profilowaniu, utwardzaniu poboczy kruszywem łamanym oraz budowie zatoki autobusowej, a także nowych zjazdów i barier ochronnych. W ramach inwestycji wykonawca prac -  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu wykonał również roboty związane z oczyszczeniem i pogłębieniem rowów przydrożnych oraz oczyszczeniem i wydłużeniem istniejących przepustów.

W uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi wzięli udział m.in.: Starosta Grudziądzki Edmund Korgol, Wicestarosta Marek Szczepanowski, Zastępca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Marian Kaczmarek, Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Stachowicz oraz Skarbnik Powiatu Grudziądzkiego Grażyna Kalita.

  • autor: Hanna Arendt
wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz