Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 22 Września 2020

Imieniny

Joachima, Maurycego, Darii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zakończony II etap drogi ...

Wczoraj (9 października br.) została uroczyście oddana do użytku  droga powiatowa nr 1375C Jankowice – Święte – II etap na odcinku o długości 1586 metrów w km 0+600 do 2 + 186.

Przedmiotowy zakres prac polegał na wykonaniu nawierzchni  jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem oraz profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie zjazdów. Ponadto przebudowano przepusty, ustawiono bariery ochronne i znaki drogowe.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o w Świeciu.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1,2 mln złotych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze dokonali: Edmund Korgol - Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski – Wicestarosta  Grudziądzki,  Krzysztof Klonowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Krzysztof Sułek – Radny Rady Powiatu Grudziądzkiego, Marian Kaczmarek – zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o w Świeciu, Borys Rokicki - kierownik budowy, Agnieszka Zagrodnik - inspektor nadzoru budowlanego i Janusz Różański – kierownik Powiatowego Zarządu dróg.

Przypominamy, że pierwszy etap inwestycji w/w drogi został wykonany w roku ubiegłym. Ostatni odcinek przebudowy drogi  samorząd powiatu grudziądzkiego planuje wykonać w roku 2016.

 • autor: Hanna Arendt, data: 2015-10-09
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz