Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 22 Września 2020

Imieniny

Joachima, Maurycego, Darii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wstępna lista rankingowa zatwierdzona

Wczoraj (30 listopada br.) Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorska podpisała Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Powiat Grudziądzki znalazł się na czwartej pozycji wstępnej listy rankingowej dróg powiatowych. W ramach w/w dofinansowania zostanie wykonane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” na odcinku o długości 6,2830 km. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 mln zł, środki własne zadeklarowane przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego również 3 mln zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 6 mln zł.

Wnioskodawcy mają prawo wnosić swoje zastrzeżenia co do proponowanej listy rankingowej do dnia 15 grudnia br. (do godz. 16.00) w formie pisemnej. Zastrzeżenia przyjmować będzie Kancelaria Ogólna Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.

http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/komunikacja/program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-lata-2016-2019

drukuj (Wstępna lista rankingowa zatwierdzona)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-12-01

« wstecz