Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 26 Września 2020

Imieniny

Justyny, Damiana, Wawrzyńca

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Powiat Grudziądzki przebuduje kolejny odcinek drogi

27 stycznia br. Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych o dofinansowanie w roku 2016 zadań  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Powiat Grudziądzki znalazł się na czwartej pozycji wstępnej listy rankingowej dróg powiatowych zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia 2016 r. W ramach w/w dofinansowania zostanie wykonane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” na odcinku o długości 6,2830 km. Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Szynych, Rozgarty i Sosnówka. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 mln zł, środki własne zadeklarowane przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego również 3 mln zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 6 mln zł. W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania. Przedmiotowy zakres prac polegał będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem, profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym i przebudowie zjazdów. Drogowcy zbudują także zatoki autobusowe oraz chodniki, jak również wykonają odwodnienia (ścieki uliczne), oznakowania pionowe i poziome jezdni oraz odtworzą rowy przydrożne.

Pierwszy etap przebudowy w/w drogi na odcinku o długości 1929 metrów dokonano we wrześniu ubiegłego roku.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2016-02-04

« wstecz