Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 26 Września 2020

Imieniny

Justyny, Damiana, Wawrzyńca

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wykonawca robót wyłoniony

Dnia 10 czerwca br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte III i IV etap”.

Spośród sześciu kandydatów najkorzystniejsze oferty na dwa zadania złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z  Wąbrzeźna.

Wykonawca  przebuduje drogę powiatową nr 1375C Jankowice Święte - III etap  oraz drogę powiatową nr 1375C Jankowice-Święte - IV etap. W ramach  zadania nr 1 zostanie przebudowany odcinek o długości 1000 m w km 2+186 - 3+186, natomiast w ramach zadania nr 2 odcinek o długości 471 m w km 3+186 - 3+657.
Prace na w/w etapach dróg polegać będą na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem, profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie zjazdów, oczyszczeniu i pogłębieniu rowów przydrożnych, przebudowie przepustów. Drogowcy ustawią również  barierki ochronnych i znaki drogowe.

Przebudowa odcinka drogi o długości 1000 m (zadanie nr 1) realizowana będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2016-06-17

« wstecz