Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 22 Września 2020

Imieniny

Joachima, Maurycego, Darii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przetarg rozstrzygnięty

2 sierpnia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”.

Do przetargu przystąpiło pięciu wykonawców. W wyniku  badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, która zrealizuje zadanie za cenę 809 567,51 złotych brutto.

Zamówienie obejmować będzie wykonanie prac polegających w szczególności na  ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ścince i utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów do nieruchomości.

W ramach zamówienia planuje się wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych: - nr 1363C Kłódka - Dąbrówka Królewska w miejscowości Kłódka - odcinek o długości 270 m w km 0+355 - 0+625 - nr 1371C Szynwałd - Stare Błonowo w miejscowości Stare Błonowo - odcinek o długości 500 m w km 6+163 - 6+663 - nr 1384C Pokrzywno - Orle - Słup w miejscowości Orle - odcinek o długości 500 m w km 9+890 - 10+390 - nr 1391C Lisnowo - Partęczyny - Wielka Tymawa w miejscowości Lisnowo - odcinek o długości 270 m w km 0+955 - 1+225 - nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo - odcinek o długości 590 m w km 0+330 - 0+920 - nr 1622C Chełmno - Sztynwag w miejscowości Gogolin - odcinek o długości 270 m w km 14+671 - 14+941.

  • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2016-08-03

« wstecz