Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 22 Września 2020

Imieniny

Joachima, Maurycego, Darii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Droga nr 1375C Jankowice – Święte z nową nawierzchnią

Wczoraj, tj. 4 sierpnia br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte III i IV etap na odcinku o łącznej długości 1471 m.

Przedmiotowy zakres prac związany z realizacją zamówienia polegał na  wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem, profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie zjazdów, oczyszczeniu i pogłębieniu rowów przydrożnych, przebudowie przepustów, ustawieniu barier ochronnych oraz znaków drogowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Pierwsze zadanie możliwe było do zrealizowania dzięki funduszom pozyskanym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przebudową objęto odcinek o długości 1000 m. Natomiast w ramach drugiego zadania przebudowano odcinek o długości 471 m.

Całkowita wartość inwestycji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z  Wąbrzeźna wyniosła 742 877,86 zł brutto.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze dokonali: Edmund Korgol - Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski - Wicestarosta Grudziądzki, Sławomir Piernicki – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Klonowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg oraz Mirosław Kalinowski – Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. i Agnieszka Zagrodnik - inspektor nadzoru budowlanego.

Przypominamy, iż inwestycja jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2014-2015 I i II etapu o łącznej długości 2186 m.

 • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2016-08-04
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2016-08-04

« wstecz