Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 21 Sierpnia 2019

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. postanowił udzielić dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionymw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena realizację przedsięwzięć z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Na ogłoszony w styczniu br. nabór ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, odpowiedziało 12 podmiotów, które za kwotę ponad 29 tysięcy złotych zrealizują łącznie 17 zadań.

- W tegorocznej edycji konkursu 17 ofert spełniło wymogi formalne. Dwienie podlegały ocenie merytorycznej z uwagi na fakt, iż nie wpisały się w cele konkursu ofert - podsumowuje Bożesław Tafelski, sekretarz Powiatu Grudziądzkiego.

Przyznane dotacje pozwolą NGO-som m.in. na organizację konkursów, przeglądów piosenki dziecięcej i młodzieżowej, pleneru malarskiego, a także na organizację imprez sportowych (np. wyścigu kolarskiego, rozgrywek w tenisie stołowym czy rajdu rowerowego).

Lista podmiotów oraz wysokość dotacji znajduje się poniżej.

 

Uchwała Nr 47/11/2013 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

komentarze (0) (Wyniki otwartych konkursów ofert)

  • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2013.03.20

« wstecz