Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 8 Grudnia 2019

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
Grudziądz 2009
Regulamin

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przy współpracy SP 18, Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu oraz Nadleśnictwa Jamy zaprasza na kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Finał odbędzie się w środę, 2 grudnia 2009 roku w SP 18 w Grudziądzu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

 

 
I. Organizator:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

II. Współorganizatorzy:
 1. Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
 2. Szkoła Podstawowa nr. 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu
 3. Nadleśnictwo Jamy
III. Cele konkursu
 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 2. Rozbudzenie i pogłębienie szacunku dla środowiska przyrodniczego.
 3. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego.
 4. Integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami i ośrodkami edukacji ekologicznej.
 5. Propagowanie walorów miejsc zamieszkania uczestników.
 6. Wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 7. Umiejętność posługiwania się mapami oraz kluczami do oznaczania gatunków.
IV. Uczestnicy
 1. Konkurs jest rozgrywany w 2 kategoriach wiekowych:
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 1. W konkursie bierze udział młodzież ze szkół obydwu w/w szczebli z terenu powiatu grudziądzkiego oraz z Grudziądza – reprezentacje 3 osobowe.
IV. Przebieg konkursu
Konkurs odbywa się w 2 etapach:
 1. Etap szkolny – organizują zainteresowane szkoły we własnym zakresie, etap ten ma na celu wyłonienie reprezentantów szkoły na etap regionalny. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do dnia 27 listopada 2009 roku. Protokół zbiorczy należy przesłać na adres CKU ODiDZN w Grudziądzu, ul. Legionów 2 w terminie do dnia 30 listopada 2009 roku.
 2. Etap regionalny odbędzie się 02 grudnia 2009 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu, ul. Dąbrówki 7. Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Polega on na rozwiązaniu testu wyboru z zakresu wiedzy ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terenu powiatu grudziądzkiego. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 45 minut. Komisja konkursowa po weryfikacji prac ustali listę laureatów. Zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu  www.powiatgrudziadzki.pl w zakładce „konkursy, turnieje i przeglądy”.
V. Nagrody

Nagrody otrzymują laureaci etapu regionalnego w obydwu kategoriach wiekowych.

VI. Literatura
 1. Podręczniki do przyrody, biologii i geografii,
 2. Popularne przewodniki do oznaczania gatunków roślin i zwierząt,
 3. Przewodniki po powiecie grudziądzkim,
 4. Wydawnictwa Nadleśnictwa Jamy,
 5. Strony internetowe:
  1. http://jamy.torun.lasy.gov.pl/
  2. http://powiatgrudziadzki.pl/
  3. http://www.otopjunior.org.pl/
  4. http://ptaki.info/
  5. http://www.lasypolskie.pl/
  6. http://www.salamandra.org.pl/
  7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_my%C5%9Bliwska

komentarze (0) (Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny)

drukuj (Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny)

 • autor: Michał Kosowicz, data: 13.11.2009

« wstecz

baner toplayer
odprac