Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 24 Września 2020

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejną edycję konkursu dla dzieci i młodzieży na najlepiej zorganizowaną i prowadzoną podczas nadchodzącej zimy „ptasią stołówkę”. Przy prowadzeniu „stołówki” należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny zabezpieczającej opiekunów przed chorobami odzwierzęcymi oraz o bezpieczeństwie podopiecznych.

Na zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie czekamy do dnia 15 stycznia 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

lub osobiście dostarczyć do siedziby Starostwa, pokój nr 36, II piętro

Kontakt telefoniczny: 451 44 14, Michał Kosowicz

Regulamin konkursu:

1)    W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu powiatu grudziądzkiego indywidualnie lub zespołowo (klasa, grupa przedszkolna, drużyna).

2)     Konkurs ogłasza się dla 3 grup wiekowych:

a)     do trzeciej klasy szkoły podstawowej,

b)     od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej,

c)     dla uczniów gimnazjum i szkół średnich.

3)   Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do 15 stycznia 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4)   Konkurs polega na zorganizowaniu i prawidłowym prowadzeniu „ptasiej stołówki” (miejsca dokarmiania) dla drobnych ptaków oraz prowadzeniu obserwacji i ich notowaniu.

5)   Po zakończeniu akcji dokarmiania ptaków należy sporządzić meldunek-kronikę oraz dostarczyć ją do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

6)   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po ocenie meldunków podczas Powiatowego Pikniku Ekologicznego Węgrowie około 20 maja 2008 roku.

7)   Przewiduje się po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej oraz nagrody pocieszenia dla najwyżej ocenionych prac.

drukuj (Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej)

  • autor: Michał Kosowicz, data: 2007-12-06

« wstecz