Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 23 Stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Czas przemyślanych inwestycji

Dbałość o rozwój powiatu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, sprawnie funkcjonującą administrację powiatową oraz modernizację bazy dydaktyczno-oświatowej – to główne priorytety działań, które władze powiatu określiły sobie na przestrzeni ostatnich czterech lat. Większość inwestycji nie udałoby się zrealizować gdyby nie umiejętne pozyskiwanie i korzystanie ze środków zewnętrznych przez samorząd.  

Racjonalna i bezpieczna polityka finansowa prowadzona przez władze powiatu grudziądzkiego pozwoliła na realizację wielu istotnych dla życia mieszkańców inwestycji.

- Dysponując skromnym potencjałem finansowym przy tak dużej ilości dróg do utrzymania (czyli prawie 400 km) jesteśmy zadowoleni, że dużą część zadań inwestycyjnych udało się wykonać. Powiat korzystał ze wszelkich dostępnych źródeł dofinansowania (projekty unijne, rządowe), które umożliwiają lokalny rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. Podczas realizacji zadań staraliśmy się dokonywać optymalnych i rozsądnych wyborów podejmując decyzje na podstawie postulatów i sygnałów mieszkańców, które trafiały do nas za pośrednictwem przedstawicieli gmin oraz organizacji pozarządowych. Dlatego też tak bardzo cieszy partnerstwo i dialog z samorządami powiatu grudziądzkiego, podmiotami pozarządowymi oraz przedstawicielami różnych środowisk społecznych i zawodowych. Ta współpraca dominowała zarówno podczas bieżącej, jak i poprzedniej kadencji stając się miernikiem efektywnych przedsięwzięć, przede wszystkim zaś w sferze drogownictwa – podsumowuje mijającą kadencję Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.

Wymierne efekty działań władz powiatu najlepiej widać w infrastrukturze drogowej. Do najważniejszych powiatowych inwestycji drogowych kończącej się kadencji należy zaliczyć – dofinansowaną z RPO gruntowną przebudowę drogi powiatowej Grudziądz–Nicwałd i Pokrzywno Słup o łącznej długości 3,2 km, której koszt wyniósł blisko 3 miliony złotych. Pozytywne zmiany można zaobserwować również na przebudowanym  ponad 2-kilometrowym odcinku drogi prowadzącej z Nicwałdu w kierunku Grudziądza, zmodernizowanym dzięki środkom z RPO za ponad 2 miliony złotych. Nową nawierzchnię zyskały również drogi w miejscowości Huta Strzelce i Święte, a także dwa 800-metrowe odcinki powiatowej drogi Grudziądz-Dębieniec. Dzięki unijnej dotacji  zmodernizowano także trzeci i ostatni 1589-metrowy odcinek drogi Słup-Świecie nad Osą, będący kontynuacją modernizacji zapoczątkowanej w 2009 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 5 milionów złotych, z których połowę stanowiło dofinansowanie z EFRR.

Korzystając z pieniędzy Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) samorząd powiatu w ciągu ostatnich czterech lat przebudował 1600-metrów drogi Zakurzewo-Mokre w miejscowości Zakurzewo oraz niemal kilometrowy odcinek drogi Biały Bór-Wałdowo-Ruda.

Na tym jednak nie koniec inwestycji drogowych. Ze środków własnych przebudowano m.in.  drogi powiatowe Zielnowo-Gziki, Rogóźno-Szembruk, drogi Słup-Linowo oraz nawierzchnię jezdni na drogach Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo i drogi Świecie nad Osą –Kitnówko. Na wybranych odcinkach dróg przeprowadzono również remonty metodą powierzchniowego utrwalania nawierzchni i nakładki asfaltowej na łącznej długości ponad 25,5 km dróg powiatowych.

Obok nowych dróg pojawiły się nowe trakty dla pieszych, m.in. ponad kilometrowy ciąg pieszy w Nicwałdzie (gmina Gruta), chodnik w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej Słup-Linowo o długości 1381 m oraz trakt w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej Parski-Grudziądz o długości 651 m.

Kolejną inwestycją samorządu powiatowego była termomodernizacja budynku starostwa powiatowego. W ramach tego zadania wykonano roboty ociepleniowe poddasza wełną mineralną , impregnacji grzybobójczej więźby dachowej, regulacji centralnego ogrzewania. W budynku starostwa przeprowadzony został też remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Inwestycje zostały zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

Konkretne działania samorządu powiatu widać także na polu edukacji. W ramach dwóch projektów oświatowych realizowanych w ostatnim czasie - „Jagiellończyk na start” oraz „Kompetencje ponad wszystko”, finansowanych z EFS, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie mają okazję korzystać z różnych, dobranych indywidualnie kursów i szkoleń zawodowych. 

Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnowione zostały Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. W ramach inwestycji wykonano prace dociepleniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni. 

W ciągu ostatnich lat samorząd zadbał też o stan techniczny podległych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie. Na terenie parku pałacowego przy POW w Wydrznie prowadzono prace rewaloryzacyjne, których wartość wyniosła ponad 392 tysiące złotych. Rewaloryzacja objęła m.in. usunięcie drzew, dokonanie pielęgnacji drzewostanu, wykonanie trawników i łąk parkowych, nasadzenia drzew oraz oczyszczenie stawów. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel sięgnęła 250 tysięcy złotych.

  • autor: Justna Osiewicz, data: 2014-11-04
wyświetl galerię w Cooliris
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1395C Biały...
    Przebudowa drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda na odcinku o długości 980 m w miejscowości Biały Bór

« wstecz

baner toplayer
23