Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 9 Sierpnia 2020

Imieniny

Romana, Edyty, Rolanda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

 

                Działając na podstawie uchwały Nr 17/53/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 12.10.2015 r. do dnia 26.10.2015 r. zostaną przeprowadzone  w formie pisemnej konsultacje w/w programu.

            Szczegółowe informacje o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 udostępnione zostaną w dniu 12 października 2015 r. na stronie internetowej  www.powiatgrudziadzki.pl (w zakładce „aktualności” oraz „organizacje pozarządowe” - konsultacje projektu programu współpracy) i www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń, rozesłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

 

Poniżej zamieszczona w/w uchwała.

 

 

      Starosta

/-/  Edmund Korgol

  • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2015-10-08

« wstecz