Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 9 Sierpnia 2020

Imieniny

Romana, Edyty, Rolanda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Rozpoczęcie konsultacji

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. W związku z tym  zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. Informuję, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag bądź też sugestii  w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Uwagi, sugestie i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 26 października 2015 r. w formie  pisemnej w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, pok. 25;

- wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86- 300 Grudziądz;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „roczny program współpracy na rok 2016”.

Do pobrania:

- uchwała Nr 17/53/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” – (załącznik do uchwały Nr 17/53/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 października 2015 r.).

Starosta

/-/  Edmund Korgol

  • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2015-10-12

« wstecz