Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 15 Grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Menu

Nawigacja

  • Z życia powiatu   /  
  • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego   /  

Odnosniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego zatwierdzona !

Szanowni Państwo!

We wtorek (25 sierpnia br.) na kolejnym posiedzeniu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Grudziądzki Edmund Korgol.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego. Uchwałę tą podjęto jednogłośnie.

Strategia powstała z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz partnerów społecznych i gospodarczych z terenu ORSG Powiatu Grudziądzkiego obejmującego trzy samorządy: Powiat Grudziądzki oraz dwie gminy: Miasto i Gminę Łasin oraz Gminę Świecie nad Osą.

Podczas spotkania Starosta Grudziądzki podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie strategii za ich aktywny udział oraz zgłoszone wnioski i propozycje projektowe oraz podkreślił, że chociaż nie wszystkie z tych propozycji mogą być zrealizowane w ramach wydzielonych środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych na wsparcie polityki terytorialnej to jednak wpisanie tych projektów do strategii na liście komplementarnej powinno ułatwić ich realizację z innych źródeł dofinansowania i tym samym przyczynić się do rozwoju powiatu.

Kwota dofinansowanie o jaką będzie się można ubiegać ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 to dla obszaru ORSG Powiatu Grudziądzkiego ok. 10 mln zł.         

Podczas wczorajszego posiedzenia uczestnicy spotkania zapoznali się również z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych strategii oraz z planowanymi dalszymi przedsięwzięciami związanymi z jej wdrażaniem.

We wtorkowych obradach uczestniczyli: Starosta Grudziądzki Edmund Korgol, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski, Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Artur Prażniewski, Ekspert ORSG Jacek Błażejewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Renata Janczak, Sekretarz Powiatu Sławomir Piernicki oraz koordynator prac komitetu ORSG z ramienia Starosty Grudziądzkiego Zdzisław Tyczyński.

  • autor: Zdzisław Tyczyński, data: 2015-08-26
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

baner toplayer
odprac