Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo- Czeczewo

Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo- Czeczewo w km. 0+000-2+830”

09.05.2022 r. rozpoczęto realizację zadania. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBÓD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Całkowita wartość przebudowy w/w drogi wyniesie około 3 116 854,67 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 392 316,00 zł.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo- Czeczewo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2022-10-17
 • 308957550_622747129447987_6887308994586375430_n
 • 308999763_757903765506523_5559151730953669236_n
 • 309104048_781533346267473_8097357641311978165_n
 • 309232668_1142324006669635_6890735163490068015_n
 • 309256244_465991848631132_5749406052865055520_n
 • 309376174_787105695947411_47176467445817785_n
 • 309638818_463133265765517_5145095795855262089_n(1)

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta

5 Maja.2022 r. rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska- Gruta w km. 2+540-3+975”. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, reprezentujący Powiat Grudziądzki podpisał umowę z firmą „UNITRAK” Sp. z o.o. z Kielna.

Całkowita wartość przebudowy w/w drogi wyniesie około 3 600 350,93 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 798 767,00 zł.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska- Gruta, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2022-10-17
 • 309002735_757096762047707_5569590882063795953_n
 • 309116440_3162052894058822_6995062722643016300_n
 • 309269223_764605318168983_8360399439642205932_n
 • 309364928_1548720798921156_2704515089524874208_n
 • 309379707_409394168009991_3110170656253787373_n
 • 309502349_504201987825450_6764194491684904654_n
 • 309532897_1742291282819237_1738385795634549038_n

Przebudowa przejść dla pieszych w 8 miejscowościach

Realizowane w tym roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu zadania przebudowy dróg powiatowych polegających na przebudowie przejść dla pieszych w 8 miejscowościach dobiegły końca. Mieszkańcy Wydrzna, Nicwałdu, Piask, Małego Rudnika, Wielkich Lnisk, Łasina oraz Plemiąt korzystają już z nowych bezpiecznych i oświetlonych przejść dla pieszych. Zakończyły się również prace nad przejściem dla pieszych w Nowej Wsi. Przebudowa w Nowej Wsi wykonywana jest przez firmę Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych „Ciechdrog” z Chruszczewa, a pozostałe przez firmę EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz- Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 1+974. Całkowity koszt inwestycji to 97 156,68 zł, w tym dofinansowanie- 66 785,00 zł.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno- Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 19+090 kosztowała 203 100,68zł w tym kwota dofinansowania to 140 321,00 zł.

       

Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin- Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 3+117- koszt całkowity to 106 426,74 zł, dofinansowanie- 72 911,00 zł.

   

Przebudowa drogi powyiatowej nr 1352C Parski- Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250. Koszt całkowity inwestycji to 204 585,90zł w tym rządowe dofinansowanie 66 785,00 zł.