Ulgi

UCHWAŁA Nr XXXIV/4/2022 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej