Ulgi

Informacja

W autobusach komunikacji powiatowej od 28 stycznia 2022 r. oprócz ustawowych ulg do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, obowiązują również ulgi wynikające z Uchwały Nr XXXIV/4/2022 Rady Powiatu z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Pasażer posiadający ulgę w przejazdach zobowiązany jest posiadać dokument (zaświadczenie), z którego będzie wynikać uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

  • autor: Teresa Kleczewska, data: 2022-02-03

UCHWAŁA Nr XXXIV/4/2022 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej