Opłata dodatkowa

UCHWAŁA Nr XXXIII/140/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

  • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-31