Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 25 Listopada 2017

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wniosek o pozwolenie na budowę, zmianę pozwolenia i rozbiórkę

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:23)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:49, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:23)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:51, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:24)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:51, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:24)

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:51, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:25)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:51, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:25)

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 14:30, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:26)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 14:30, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:26)

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy/rozbiórki obiektu

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:52, ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 11:02)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:52, ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 11:02)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:53, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:27)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:53, ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 09:28)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni i wyposażeniu mieszkania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:53)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:53)

Potwierdzenie odbioru dziennika budowy

Druk - format doc (DOC)
(dodano: 2016-02-09 13:54)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:54)

Wniosek ogólny

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:55)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:55)

Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:55)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:55)

Wniosek o wydanie duplikatu

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:56)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:56)

Wycofanie wniosku

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:56)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:56)

Oświadczenie dotyczące braku podziemnych i naziemnych sieci uzbrojenia technicznego terenu

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:57, ostatnia modyfikacja: 2016-04-26 14:23)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:57, ostatnia modyfikacja: 2016-04-26 14:23)

Oświadczenie o zgodzie właścicieli sieci

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:58)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:58)

Oświadczenie o braku kolizji + zgoda właścicieli sieci

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 13:59, ostatnia modyfikacja: 2016-04-26 14:06)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 13:59, ostatnia modyfikacja: 2016-04-26 14:06)

Zgoda pierwotnego inwestora

Druk - format docx (DOCX)
(dodano: 2016-02-09 14:00)
Druk - format pdf (PDF)
(dodano: 2016-02-09 14:00)