Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 25 Listopada 2017

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Odnosniki

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej odrębnego oznaczenia w operacie ewidencji gruntów nieruchomości

Wniosek o odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Wprowadzenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów, budynków i lokali