Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 25 Listopada 2017

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Odnosniki

Zaświadczenie o objęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu

Pozwolenie wodnoprawne

Wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

Przyznanie środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza